English teaching

We cannot teaching English language in the car driving.
 

Aktuális fórum témák

A Hajdúring K. K. Alapítvány Fórumot indít balesetmegelőzés, biztonságos közlekedés, illetve a közlekedési morál javítása érdekében.

Várjuk építő hozzászólásaikat, javaslataikat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre e-mail címe megadásával

 
 

Partnereink


E-Educatio Zrt.

emet_logo_szines_jpeg_k.jpga_miniszterelnokseg_logoja_k.jpg

 
A Hajdúring K.K. Alapítvány 2008. évi Közhasznú Beszámolója
1.)SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

pdf Számviteli beszámoló


2.)KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA


2008. évben költségvetési támogatást nem kaptunk.


3.)VAGYONI FELHASZNÁLÁS

Befektetett eszközeink összesen 150,000 Ft-ot tettek ki, melyből 120,000 Ft értékben vannak tárgyi (székek, asztalok, szekrények, hűtőszekrény,mikrohullámú sütő), és 30,000 Ft értékben pedig immateriális javak (hatóság által jóváhagyott pénzügyi és oktatási program).

Forgóeszközeink 492,000 Ft összeget tettek ki, melyből 307,000 Ft pénzeszköz, és 185,000 Ft pedig Alapítványi követelés. Pénzbeli követelésünk 100,000 Ft, egy tanulóval szemben áll fenn, aki nem rendezte a vele kötött polgári szerződésnek megfelelően tandíját az Alapítvány felé. Részére bírósági fizetési meghagyást bocsátottunk ki, mely jelenleg folyamatban van.
Sajnos egy volt kezdő oktatónk ellen rendőrségi feljelentést kellett tennünk sikkasztás gyanújával. 95,000 Ft értékben vett el pénzt oktatás fejében a tanulóktól, de az Alapítvány pénztárába nem fizette be, számlát nem tudott adni róla a tanulóknak. Jelenleg 85,000 Ft-tal tartozik az Alapítvány felé, melyet bírósági végzéssel követelünk tőle.

Eszközeink (aktíváink) összesen tehát 642,000 Ft- tettek ki.

Kötelezettségeink összege 1,784,000 Ft. Ebből 723,000 Ft magánkölcsön tartozás áll fenn a mai napig is. Az APEH felé a járuléktartozásunk 461,000 Ft, melyekre az APEH részről részletfizetést kaptunk, és melyeket folyamatosan törlesztettünk a megállapodás alapján. Közel 600,000 Ft-ot pedig a Koronglövő Egyesülettel való pereskedésünk perköltsége tesz ki.

Induló tőként/jegyzett tőkénk 25,000 Ft volt összesen.

Saját tőkénk a kötelezettségeink összege, és aktíváink összegéből kifolyólag az induló tőke figyelembevételével  -1142,000 Ft.

Tőkeváltozásunk tehát -1167,000 Ft volt sajnos.

Tárgyévi eredményünk alaptevékenységünkből (közhasznú tevékenységből) 307,000 Ft lett.

Pénzügyileg rendezett ráfordításaink összessége egyértelműen mutatja, hogy bevételeinket visszaforgattuk a célszerinti tevékenységünkre.4.)CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK


Célszerinti juttatásaink nem voltak.


5.)KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

2008. évben 350,000 Ft NCA pályázati úton elnyert támogatást kaptunk, melyet teljes egészében az iroda+oktatóterem bérleti díjának kifizetésére használtunk fel.


6.)VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK

A vezető tisztségviselőinknek nem nyújtottunk juttatást.


7.)KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány megalakulásától fogva kizárólag az Alapító Okiratban megfogalmazott közhasznú tevékenységet folytat. Ebben az időszakban a lehetőségeknek megfelelően a közlekedésre nevelés legmotiváltabb formáját, a járművezetői engedélyhez jutást támogattuk, így szinte egyedülállóan segítettük elő a Közlekedési tv.-ben meghatározottakat. Pályázati úton 2008. évben közel 212 hátrányos helyzetű tanulónak tudtunk lehetőséget biztosítani a jogosítvány megszerzésére, úgy, hogy támogatást biztosítottunk a számukra. A folyamatos pályázati felhívás az Intenetes honlapunkon is olvasható, illetve kapcsolatot tarunk fent nagyon sok középiskolával, általános iskolával.

Volt tanulóinkkal még a mai napig is tartjuk a kapcsolatot, szükség esetén segítséget nyújtunk elméletileg és gyakorlatilag is az autóvezetési/motorvezetési technikai gyakorlat megszerzéséhez, tanácsokkal látjuk el őket, illetve bővítjük más járműkategória megszerzéséhez az ismereteiket. Közérdekű tájékoztatást nyújtunk az esetlegesen megváltozott Közlekedési törvényekkel, rendeletekkel kapcsolatban.

A lakosság részére a közlekedési szabályok ismertetésére, illetve tudásuk frissítésére tematikus KRESZ-totót adunk közre az interneten kéthetenkénti frissítéssel. Intenetes honlapunkon (www.hajduring.hu) évente közel 480 Fő regisztrálja magát, látogatóink száma ennél jóval több.

Honlapunkon beindítottunk a közlekedési morál javítása, és a balesetek megelőzése céljából egy fórumot, amelyen bárki szabadon elmondhatja véleményét, javaslatait mindezekkel kapcsolatban. Továbbá bekapcsolódtunk a Module Close To (balesetmegelőzés kezdő autóvezetőknek) Európai Uniós projektbe is, hogy új módszereket iktassunk be az elméleti oktatásba a prevenció érdekében, továbbá új oktatófilmeket is alkalmazunk.

A konkrét oktató-nevelő munkát olyan szakemberek végzik, segítik elő, akik nem csak alkalmazottai az Alapítványnak, hanem önkéntesi munkát is végeznek több óraszámban hetente. Ez a hatékony működés elengedhetetlen feltétele. Munkatársaink folyamatosan képezik magukat a kompetencia alapú oktatás érdekében. Szakmai találkozókon vesznek részt a régióban, és a régión kívül is, más szakmai csoportokkal szoros kapcsolatot alakítottak ki a tapasztalatcsere érdekében.

2008. évben 3 fő oktató, és 1 fő irodai dolgozó segítette munkájával az Alapítványt. 1 fő oktató több mint 2400 társadalmi munkaórában dolgozott, mint Önkéntes, 1 fő (főiskolát végzett) oktatót csak minimálbérért tudtunk foglalkoztatni alkalmazotti jogviszonyban, illetve 1 fő oktatót alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztattunk.

2008. évben képzési engedélyünk továbbra is az alábbi gépjármű kategóriákra vonatkozik: M. Al, Ak, A, B.

2009. évi célkitűzések:

Szeretnénk a 2009-es évben beindítani az online elméleti oktatást, melynek technikai feltételei most még csak félig adottak. A probléma megoldása folyamatban van, több internetes portállal is felvettük a kapcsolatot tájékozódás, tapasztalatcsere szempontjából, illetve a technikai megoldások személyre szabott kivitelezhetősége érdekében.
Nagy segítséget jelentene az interneten keresztüli elméleti oktatás a mozgáskorlátozottak, GYED-en, GYES-en lévők számára, illetve a vidékről nehezebben bejárók részére, hiszen egy-egy messzebb eső, kisebb településen nem tud az Alapítvány kihelyezett tanfolyamot indítani, pláne, ha nincs csak 1-2 fő jelentkező a képzéseinkre onnan. Mindezek mellett a sikeres KRESZ vizsgára való felkészülés szempontjából is szükség lenne arra, hogy a tanulók az esetleges kérdéseiket, melyek otthon vetődtek fel bennük a felkészülési időszakban, „élőben” fel tudják tenni az oktatónak, illetve akár egymással is megoszthassák azt.

A 2009. évben továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk majd a balesetek megelőzésre, melynek előfutára volt a honlapunkon beindított balesetmegelőzési fórum, illetve a közlekedési morál javítása érdekében létrehozott javaslattételi lehetőség.
Célunk továbbá internetes hírlevél kialakítása, illetve lehetőség az Alapítvány honlapján keresztül történő feliratkozásra.

Maga az elektronikus hírlevél tartalmának megfelelően magyarázatokkal, képekkel történő prezentálása, amely a kellő példányszám összegyűjtése során/után - Word-be mentve - kitenné a teljes KRESZ tankönyvre való tananyagot a hozzátartozó szakmai magyarázatokkal, illetve az érvényben lévő jogszabályokat is.

A tematikus felépítés lehetővé teszi mindezeket, és akár egy járművezetői tanfolyamra való megfelelő, szakszerű felkészülést is.
Elektronikus hírlapot szeretnénk megvalósítani, mert erre lehetőségünk eddig nem volt.

A lényege, hogy széles körben tájékoztatást nyújtson a KRESZ jogszabályi változásokról, illetve a  már érvényben lévő jogszabályokat a köznyelv számára is érthető módon megmagyarázza, példákkal illusztrálva a mindennapi életből, ezzel elősegítve a balesetmentes közlekedésre való nevelést és a közlekedési morál javítását.

Tematikusan, témánként lebontva jelenik meg a KRESZ jogszabály, hozzáfűzött magyarázatokkal, ábrákkal.

Célunk nem csak a gépjárművekkel közlekedők úgymond bevonása a közlekedési morál és a balesetmentes közlekedés tudatos kialakításába, hanem a gyalogosok szemszögéből is vizsgálva mindezeket, lehetőséget kívánunk teremteni arra, hogy egyáltalán mik azok a sarkalatos pontok/ jogszabályi rendelkezések, amelyeket nem csak egyoldalúan kell szemlélni a mindennapi életben közlekedőknek, hanem legyen az gyalogos, vagy autós, jó ha tisztában van vele, mert ezzel, akár balesetek is megelőzhetőek.

Mindezek mellett természetesen elősegítenénk olyan információk eljutását is az emberekhez, melyek Hajdú-Bihar Megye közlekedésével kapcsolatos hasznos hírek, mint például előre látható útlezárások, kerülőutak, stb.

Elektronikus kiadványunk hetente egyszer jelenne meg, illetve kerülne az olvasók elé, Hajdú-Bihar Megyében az E-Pontokon, illetve saját adatbázisunk, és internetes honlapunkon regisztrálókon keresztül a hírlevélre való feliratkozókig.

Lehetőség lesz az Alapítvány e-mail címére megküldött kérdések megválaszolására is konzultáció keretében, ezzel lehetőséget adva arra, hogy még szélesebb körben tudjuk bevonni a közlekedésben érdekelt feleket. A konzultáció skypen, és csoportosan történik.


Technikai fejlesztéseink között szerepel számítógépparkunk bővítése, mely szükségességét a számítógépen történő KRESZ vizsgáztatás teszi indokolttá, ugyanis nagyon sok hátrányos helyzetű tanulónk csak az Alapítvány székhelyén található oktatóteremben találkozik számítógéppel, így kezelni nehezen tudja. Minél több géppel rendelkeznénk, annál több tanuló gyakorolhatná a kezelését, megkönnyítve ezzel a tényleges vizsgán előforduló problémákat. Ezzel kapcsolatban olyan pályázatokon veszünk részt, ahol esetlegesen ingyen jutunk számítógéphez. Önkéntesi felajánlással már biztosítottak az Alapítvány számára nyomtatót, fénymásolót, és scannert is. Már csak a fax hiányzik a komplex technikai felszerelésünkből.


A 2008. évi beszámoló elfogadásra került a Hajdúring Közérdekű, Közhasznú Alapítvány kuratóriumi ülésén 2009. év 05. hó 30. napján.

Gajdos Zoltán              
Kuratóriumi elnök