English teaching

We cannot teaching English language in the car driving.
 

Aktuális fórum témák

A Hajdúring K. K. Alapítvány Fórumot indít balesetmegelőzés, biztonságos közlekedés, illetve a közlekedési morál javítása érdekében.

Várjuk építő hozzászólásaikat, javaslataikat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre e-mail címe megadásával

 
 

Partnereink


E-Educatio Zrt.

emet_logo_szines_jpeg_k.jpga_miniszterelnokseg_logoja_k.jpg

 
Tanulói szerződés


Figyelem! Csak akkor jelentkezzen itt a „B” kategóriás kedvezményes/támogatott tanfolyamra, ha megfelel a pályázati feltételek valamelyikének, amelyet lentebb olvashat!

Ha nem tud támogatást igénybe venni, akkor vegye fel a kapcsolatot az alábbi telefonszámon:

 

+36305444460 vagy +3652870776


TANULÓI  SZERZŐDÉS

 

Alulírottak a „Hajdúring” Közérdekű Közhasznú Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 7. 1/2), valamint

 

Név:…………………………………………Anyja neve:………………………………………

 

Születési helye:…………………………Ideje:……………év………………hó…………….nap

 

Lakcím:…………………………………………………..alatti lakos, szerződést kötnek járművezető képzésre az Alapítványi feltétel és a választott tanfolyam alapján.

 

Kategória: ”B”Elméleti tandíj:……………………………….Ft Gyakorlati tandíj:……………………….Ft

                                               Vizsgáztatási díjak:……………………….Ft

ÖSSZESEN: ……………………..Ft            Tanfolyam: e-learning

Jelen szerződés része az Alapítvány tanulói tájékoztatója, melyet az aláírással egyidejűleg 1 példányban átvett a szerződő fél. A jelentkezés feltételei, a képzés helye, ideje, módja a tájékoztatóban részletezve. A személyes adatok a Tv. előírásainak megfelelően kezelendők az Alapítványnál az Adatkezelési Tájékoztató szerint. Továbbá tudomásul veszem (Tanulótájékoztató):15.a) Azok a tanulók, akik az Alapítványnál pályázat útján tanulnak, és nem fejezik be sikeresen a teljes tanfolyamot vagy akik elállnak a tanulói szerződéstől / nem- vagy máshol folytatják tanulmányaikat/ , úgy azok az alapóráig hátralevő tandíjból az Alapítvány fenntartásához szükséges költségarányt kötelesek megfizetni. Ez tanóránként 50%,ez a nem kedvezményes óradíjra vonatkozik. Ezen felül meg kell fizetni a kedvezményes és a nem kedvezményes tandíj közötti különbözetet visszamenőlegesen is, és a vizsgáztatással kapcsolatos költségek 100%-a a vizsgáztatási díjból a képzőszervet illeti abban az esetben is, amennyiben a vizsgáztatásra nem kerül sor.15.b ) Azok a tanulók, akik nem veszik igénybe az Alapítványi támogatást, a mellékelt táblázatban feltüntetett tandíjat fizetik. Amennyiben a szerződés a tanuló részéről kerül felmondásra, vagy válik lehetetlenné a teljesítés, akkor a hátralevő kötelező óraszámokra az óradíj 50%-át kell megfizetni, és a vizsgáztatással kapcsolatos költségek 100%-a a vizsgáztatási díjból a képzőszervet illeti abban az esetben is, amennyiben a vizsgáztatásra nem kerül sor.

 

Teljes tandíj: …………………………..

 

A tanuló ……………….. Ft alapítványi támogatásban részesül, mely a teljes tandíjból kerül levonásra.

A jelen szerződésben és a tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben jogi vita esetén a Ptk. szerint, a Debreceni Járásbíróságnál kell eljárni. Ezen szerződés aláírásával a tanuló nyilatkozik arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul az autósiskolának, valamint a kamerás oktatást elfogadja (ha van), a szerződés feltételeit és a kedvezményes tandíj feltételeit megértette, aláírásával igazolja azt.

 

Nyilatkozom, hogy a szerződés elfogadása, aláírása előtt a tanulói szerződéssel, a képzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos teljes körű tájékoztatásban részesültem. Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződéskötés előtt a tanulószerződés egyedi megtárgyalásának a lehetőségéről tájékoztatva lettem, és a tanulótájékoztatót valamint a tandíjtáblázatot átvettem a tanulószerződéssel együtt.

 

 

………………………………………(Tanuló)

 

 Debrecen, 2020. ………….hó………..nap

 

 

 

  …………………………………………………………………………….....................................................

Dr.Gajdos Zoltán Zsolt isk.vezető                       Tanuló                                     Törvényes képviselő

 

 

 

 

(Törvényes képviselő aláírása csak abban az esetben szükséges, ha a jelentkező még nincs 18 éves!)

-PÁLYÁZATI JELENTKEZÉSI LAP 

      Kedvezményes járművezetői- képzésre                                 

A pályázó neve:………………………………………………….........................................

 

Születési helye:…………………………………Ideje:…………………………………….

 

Állandó lakcíme:……………………………………………………………………………

 

Tartózkodási helye (ha van külön!):………………………………………………………….

 

E-mail címe:…………………………………    Telefonszáma:……………………………

 

Személyi igazolvány száma:…………………………….Érvényességi ideje:…………………………….

Milyen járműkategóriára jelentkezik? (Húzza alá!)                B     vagy    A  vagy    AM

A kedvezmény igénybevételének mely feltétele jellemzi a pályázót? (Legalább 1 aláhúzása kötelező!)

    Mozgáskorlátozott

    Munkanélküli (vagy családtagja munkanélküli)

    Minimálbéres (vagy családtagja minimálbéres)

    Nagycsaládban él (eltartott gyermekek száma 3 v. több)

    Tanuló (önálló keresettel nem rendelkezik)

    GYED-en, GYES-en lévő (vagy családtagja az)

    Gyermekét egyedül nevelő

    Nyugdíjas

    Munkahelyi elhelyezkedéshez, vagy munkahely megtartásához szükséges vezetői engedély

 

 

Pályázhatnak, illetve tanulhatnak azok is kedvezményesen, akik nem tartoznak a hátrányos helyzetűek közé, de taníttatásuk költségét nem saját maguk, vagy közeli hozzátartozójuk támogatja az Alapítványon keresztül.

A pályázó, aki a feltételeknek megfelel, tanulószerződést köt, melyben kötelezi magát, hogy tanulmányait az Alapítványnál végzi el. Aki ezt nem teljesíti (nem kapja meg a vezetői engedélyét), annak vissza kell fizetni a kedvezményt a tanulói szerződésnek, és a tanulói tájékoztatónak megfelelően. A tanítás költségeit részletekben is lehet fizetni. A tanítás folyamata a részletfizetésnek megfelelően zajlik. A fent, általam megjelölt pályázati feltételeknek megfelelek, valós adatokat közöltem:

A tanuló ……………………………………….Ft alapítványi támogatásban részesül, mely a teljes tandíjból kerül levonásra.

 

 

 

Debrecen, 2020…………..hó…………..nap

 

 

 

 

 

 

          .....................................................................                      .........................................

                             pályázó                                     törvényes képviselő

 

 

(Törvényes képviselő aláírása csak abban az esetben szükséges, ha a jelentkező még nincs 18 éves!)