English teaching

We cannot teaching English language in the car driving.
 

Aktuális fórum témák

A Hajdúring K. K. Alapítvány Fórumot indít balesetmegelőzés, biztonságos közlekedés, illetve a közlekedési morál javítása érdekében.

Várjuk építő hozzászólásaikat, javaslataikat!

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre e-mail címe megadásával

 
 

Partnereink


E-Educatio Zrt.

emet_logo_szines_jpeg_k.jpga_miniszterelnokseg_logoja_k.jpg

 
Információ a tanfolyamokról
Tanulói szerződés

TANULÓI  SZERZŐDÉS

 

Alulírottak a „Hajdúring” Közérdekű Közhasznú Alapítvány (4024 Debrecen, Kossuth u. 7. 1/2), valamint

 

Név:…………………………………………Anyja neve:………………………………………

 

Születési helye:…………………………Ideje:……………év………………hó…………….nap

 

Lakcím:…………………………………………………..alatti lakos, szerződést kötnek járművezető képzésre az Alapítványi feltétel és a választott tanfolyam alapján.

 

Kategória:”B” Elméleti tandíj: ……………………………….Ft Gyakorlati tandíj:……………………….Ft

                                               Vizsgáztatási díjak:……………………….Ft

ÖSSZESEN: ……………………..Ft            Tanfolyam: e-learning

Jelen szerződés része az Alapítvány tanulói tájékoztatója, melyet az aláírással egyidejűleg 1 példányban átvett a szerződő fél. A jelentkezés feltételei, a képzés helye, ideje, módja a tájékoztatóban részletezve. A személyes adatok a Tv. előírásainak megfelelően kezelendők az Alapítványnál az Adatkezelési Tájékoztató szerint. Továbbá tudomásul veszem (Tanulótájékoztató):15.a) Azok a tanulók, akik az Alapítványnál pályázat útján tanulnak, és nem fejezik be sikeresen a teljes tanfolyamot vagy akik elállnak a tanulói szerződéstől / nem- vagy máshol folytatják tanulmányaikat/ , úgy azok az alapóráig hátralevő tandíjból az Alapítvány fenntartásához szükséges költségarányt kötelesek megfizetni. Ez tanóránként 50%,ez a nem kedvezményes óradíjra vonatkozik. Ezen felül meg kell fizetni a kedvezményes és a nem kedvezményes tandíj közötti különbözetet visszamenőlegesen is, és a vizsgáztatással kapcsolatos költségek 100%-a a vizsgáztatási díjból a képzőszervet illeti abban az esetben is, amennyiben a vizsgáztatásra nem kerül sor.15.b ) Azok a tanulók, akik nem veszik igénybe az Alapítványi támogatást, a mellékelt táblázatban feltüntetett tandíjat fizetik. Amennyiben a szerződés a tanuló részéről kerül felmondásra, vagy válik lehetetlenné a teljesítés, akkor a hátralevő kötelező óraszámokra az óradíj 50%-át kell megfizetni, és a vizsgáztatással kapcsolatos költségek 100%-a a vizsgáztatási díjból a képzőszervet illeti abban az esetben is, amennyiben a vizsgáztatásra nem kerül sor.

 

Teljes tandíj: …………………………..

 

A tanuló ……………….. Ft alapítványi támogatásban részesül, mely a teljes tandíjból kerül levonásra.

A jelen szerződésben és a tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben jogi vita esetén a Ptk. szerint, a Debreceni Járásbíróságnál kell eljárni. Ezen szerződés aláírásával a tanuló nyilatkozik arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul az autósiskolának, valamint a kamerás oktatást elfogadja (ha van), a szerződés feltételeit és a kedvezményes tandíj feltételeit megértette, aláírásával igazolja azt.

 

Nyilatkozom, hogy a szerződés elfogadása, aláírása előtt a tanulói szerződéssel, a képzéssel és a vizsgáztatással kapcsolatos teljes körű tájékoztatásban részesültem. Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződéskötés előtt a tanulószerződés egyedi megtárgyalásának a lehetőségéről tájékoztatva lettem, és a tanulótájékoztatót valamint a tandíjtáblázatot átvettem a tanulószerződéssel együtt.

 

 

………………………………………(Tanuló)

 

 Debrecen, 2020. ………….hó………..nap

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………………………………………………

Dr.Gajdos Zoltán Zsolt isk.vezető                       Tanuló                                     Törvényes képviselő

 

 

 

 

(Törvényes képviselő aláírása csak abban az esetben szükséges, ha a jelentkező még nincs 18 éves!)

Tovább...
 
We can not teach English in the car driving.
NYITVA TARTÁS:

H-K-SZ-CS-P: 14:00 - 16:00 (az aktuális nyitva tartási idő változhat,figyelje honlapunkat és az ügyfélfogadó ajtaján elhelyezett táblát!)

A fenti időpontokban is néha, külső helyszínen történő ügyintézés miatt zárva tartunk, kérjük, a személyes megjelenés előtt hívja az irodát: 52/870-776! Megértésüket köszönjük!!! 
 
A ( 2 év A1)
kategoria_a.jpg
Jelentkezéshez szükséges:
-tanulószerződés
-érvényes A1 kategóriás jogosítvány
-ne legyen eltiltva a vezetéstől


Tanfolyam díjai:

elmélet (e-learning, nem támogatott):.........................................20.000.- Ft
elmélet (e-learning, támogatott):.................................................17.000.- Ft*

gyakorlat (támogatott):............................................................48.000.- Ft*
gyakorlat (nem támogatott):......................................................60 000 Ft

vizsgáztatási díjak:...................................................................27 600 Ft *
vizsgáztatási díjak:...................................................................27.350.-Ft

A pót órák díjai:........................................................3.000.- Ft / 1 óra*
A pót órák díjai:........................................................3.750.-Ft / 1 óra

* Alapítványi támogatást kaphat:
-munkanélküli
-minimálbéres
-nagycsaládos
-tanuló (önálló keresettel nem rendelkező)
-gyermekét egyedül nevelő
-nyugdíjas
-munkahelyi elhelyezkedéshez vagy megtartáshoz szükséges a vezetői engedély
-GYED,GYES
 
A1 - meglévő B kategóriával
kategoria_a1.jpg
Jelentkezéshez szükséges:
-tanulói szerződés
-érvényes B kategóriás jogosítvány
-ne legyen eltiltva a vezetéstől

Tanfolyam díjai:

elmélet (e-learning, nem támogatott):....................................20.000.- Ft
elmélet (e-learning, támogatott):...........................................10.000.- Ft *

gyakorlat:......................................................4.000.-Ft / 1 óra*
gyakorlat:......................................................6.000.-Ft / 1 óra 

vizsgáztatási díjak:............................................................22.400.- Ft*
vizsgáztatási díjak:............................................................24.400.-Ft

A pót gyakorlati órák díjai:...................................4.000.- Ft / 1 óra*
A pót gyakorlati órák díjai:...................................6.000.-Ft / 1 óra

* Alapítványi támogatást kaphat:
-munkanélküli
-minimálbéres
-nagycsaládos
-tanuló (önálló keresettel nem rendelkező)
-gyermekét egyedül nevelő
-nyugdíjas
-munkahelyi elhelyezkedéshez vagy megtartáshoz szükséges a vezetői engedély
-GYED,GYES
 
Ügyfélfogadási idő
Új ügyfélfogadási idő:
H-K-Sz-Cs-P: 14:00 - 16:00
 
A kategória
kategoria_a.jpg10 db rutinóra után mehet a tanuló rutinvizsgára és 16 db forgalomban történő vezetés után, pedig forgalmi vizsgára.
Korhatár: 24 év
Tanfolyamra felvehető: 23,5 év
Elméleti vizsga életkor: 24 év előtt 3 hónappal
Tovább...
 
A1 kategória
kategoria_a1.jpgJelentkezési életkor:15,5 év.
Elméleti vizsga életkor:16 év előtt 3 hónap.
6 óra járműkezelési gyakorlat után mehet a tanuló járműkezelés és 10 óra forgalmi vezetési gyakorlat után, pedig forgalmi vizsgára.
Jelentkezéshez szükséges:

-tanulószerződés
-8 ált. bizonyítvány
-ne legyen eltiltva járművezetéstől
-orvosi alkalmassági igazolás
Tanfolyam díjai :

Elmélet (e-learning, támogatott):................................................20.000.- Ft *
Elmélet (e-learning, nem támogatott):..........................................32.000.- Ft
Gyakorlat (támogatott):............................................................48.000.- Ft *
Gyakorlat (nem támogatott):......................................................64.000.- Ft

Vizsgáztatási díjak:..................................................................27.600.-Ft*
Vizsgáztatási díjak:..................................................................28.600.-Ft

Pót gyakorlati órák díja: 3.000.- Ft*
Pót gyakorlati órák díja: 4.000.-Ft

* Alapítványi támogatást kaphat:
-munkanélküli
-minimálbéres
-nagycsaládos
-tanuló (önálló keresettel nem rendelkező)
-gyermekét egyedül nevelő
-nyugdíjas
-munkahelyi elhelyezkedéshez vagy megtartáshoz szükséges a vezetői engedély
-GYED,GYES


 Külön kérésre részletfizetést biztosíthatunk!
Tovább...
 
B kategória
kategoria_b.jpgA jelentkezési korhatár ezen kategóriánál: 16 és fél év
Elméleti vizsgát 17 éves kor előtt 3 hónappal tehet a tanuló leghamarabb, a forgalmi vizsga 17 éves korban tehető le.


Jelentkezéshez szükség:

-tanulószerződés
- 8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy a magasabb végzettséget igazoló bizonyítvány,oklevél 
-ne legyen eltiltva járművezetéstől
-orvosi alkalmassági igazolás
Tovább...
 
Segédmotor
kategoria_segedmotor.jpgSegédmotor AM-kategória 

 

 

 


 

Segédmotoros kerékpárok (robogók), azaz kétkerekű segédmotoros kerékpárok (L1e kategória) vagy háromkerekű segédmotoros kerékpárok (L2e kategória),vagy négykerekű-QUAD vagy MOPEDAUTÓ(L6e)-,amelyek legnagyobb tervezési sebessége 45 km/h (kivéve azokat, amelyek legnagyobb tervezési sebessége 25 km/h-nál kisebb vagy azzal megegyezik), és az alábbi jellemzőkkel rendelkeznek:

 

Tovább...
 
Online jelentkezés "B" kategóriás tanfolyamra
Jelentkezz most online "B" kategóriás képzésre bankkártyás fizetéssel!
Tovább...